مرکز آمار و رصد شهری

بر اساس نظام جامع آماری، مرکز آمار و رصد شهری، از زیرمجموعه‌ها‌ی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، عهده‌دار مدیریت آمار شهرداری است. کلیه‌ی فرایندهای مرتبط با جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار و اطلاعات در شهرداری تهران توسط این مرکز صورت می‌گیرد. رصدخانه شهری تهران به عنوان بخشی از مرکز آمار و رصد شهری، مسئولیت بصری‌سازی داده‌های مدیریت شهری و فراهم‌سازی شرایط مناسب جهت نمایش گزارشات آماری و تحلیلی را به عهده دارد.

نقشه مناطق و محلات تهران

Map.tehran.ir